Food Menu

Corn Palak JK Combo

Corn Palak JK Combo

Corn Palak JK Combo With Coke

Corn Palak JK Combo With Coke

Regular JK

Regular JK

Crispy Veg Wrap

Crispy Veg Wrap

Salted Fries

Salted Fries

Peri Peri Fries With Cheese Sauce

Peri Peri Fries With Cheese Sauce

Fries with Cheese Sauce

Fries with Cheese Sauce

Big Crunch JK

Big Crunch JK