Food Menu

Double Decker Cheese JK

Double Decker Cheese JK

 Tandoori Paneer Cheese JK

Tandoori Paneer Cheese JK

Nachos Cheese JK

Nachos Cheese JK

Crispy Veg Cheese JK

Crispy Veg Cheese JK

Corn Palak Cheese JK

Corn Palak Cheese JK

Schezwan Cheese JK

Schezwan Cheese JK

Cheese JK

Cheese JK

Grill JK

Grill JK